Digitron  d. o. o.   za  proizvodnju  i  promet  elektroničkih  aparata  i  uređaja

  

Početna str.

Proizvodi

Prospekti

Cjenici

di SHOP

Kontakt

 

CERTIFIKATI

Sve digitronove vage (mjerila mase za službenu uporabu) imaju tipsko odobrenje, kako na području Hrvatske, tako i na području Bosne i Hercegovine.

 

Početna str.

Proizvodi

Prospekti

Cjenici

Kontakt

Kalkulatori

Vage

Registar blagajne

 

Klima-uređaji

Trgovačke vage

Kontrolne vage

Neslužbene vage

Prijemnici tereta

Upr. pokaz. uređ.

Industrijske

Mj. pretvornici

Utezi 

Baždarenje vaga

Certifikati