Digitron  d. o. o.   za  proizvodnju  i  promet  elektroničkih  aparata  i  uređaja