Digitron  d. o. o.   za  proizvodnju  i  promet  elektroničkih  aparata  i  uređaja

  

Početna str.

Proizvodi

Prospekti

Cjenici

 Kontakt

 

KONTROLNE VAGE

di SKALA   SKY

  

 

Namjena

precizna vaga

Kapacitet - podjeljak

100 g - 0,01 g

1000 g - 0,1 g

150 g - 0,005 g

600 g – 0,02 g

1500 g - 0,05 g

3000 g - 0,1 g

Ostale funkcije

brojenje komada, mjerenje postotka

Pokazivač

LCD visine 17 mm, s programirajućim osvjetljenjem

Napajanje

adapter napajanja 220 V~ / 6 V=

4 kom baterija 1,5 V veličine „C“

Dimenzije

175 š x 245 d x 147 v (mm)

mjerna ploča: Ø 125 mm (100 g); 145 x 125 mm (≥600 g)

Komunikacija

RS-232

Upute za uporabu

 

 

 

di SKALA   JWL

 

 

Povećani ovjereni mjerni opseg

20 g do 35 kg (dvopodručna)

Kapacitet - podjeljak

5/35 kg - 1/10g  

jednopodručne vage po narudžbi:

3 kg-0,5 g, 6 kg–1 g, 15 kg–5 g

Tara

u cijelom opsegu

Pokazivač

LCD 5 znamenaka visine 31 mm s osvjetljenjem

Dodatne funkcije

brojenje komada, provjera mase, akumuliranje do 20 odvaga

Relejni izlazi

slobodni preklopni kontakti za „manje, jednako, veće“

Komunikacija

RS-232 (standardno)

Napajanje

220 V~, ugrađen akumulator 6V/4 Ah

Dimenzije

341 x 294 x 104 mm

Mjerna ploča

300 x 230 mm  (inox)

Upute za uporabu

Vage brojačice

di SKALA   JCE

 

 

 

Namjena

brojenje komada i precizno vaganje

Kapacitet - podjeljak - min. masa jednog komada

3 kg - 0,1 g – 0,02 g
6 kg - 0,2 g – 0,04 g
15 kg - 0,5 g – 0,1 g
30 kg - 1 g – 0,2 g

Ostale funkcije

akumuliranje broja komada, mase, provjera granica broja komada

Pokazivač

trostruki LCD, za masu, jediničnu masu i broj komada

Napajanje

220 V~, interni akumulator za 120 sati rada,  

Dimenzije

430 x 490 x 200 mm
mjerna ploča 335 x 245 mm

Opcije

RS-232 priključak, relejni izlazi

Upute za uporabu

 

Početna str.

Proizvodi

Prospekti

Cjenici

Kontakt

Kalkulatori

Vage

Registar blagajne

 

Klima-uređaji

Trgovačke vage

Kontrolne vage

Neslužbene vage

Prijemnici tereta

Upr. pokaz. uređ.

Industrijske

Mj. pretvornici

Utezi 

Baždarenje vaga 

Certifikati