Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

Trgovačke vage s ispisom

Trgovačke vage sa pisačem LS2

Trgovačke vage sa pisačem LS2

vage sa pisačem LS2

Trgovačke vage sa pisačem SUN NWG

Trgovačke vage sa pisačem SUN NWG

vage sa pisačem SUN NWG

Trgovačke vage sa pisačem SUN ECO PACK

Trgovačke vage sa pisačem SUN ECO PACK

vage sa pisačem SUN ECO PACK

Trgovačke vage sa pisačem SUN ECO VOLO

Trgovačke vage sa pisačem SUN ECO VOLO

vage sa pisačem SUN ECO VOLO

Trgovačka vaga sa ispisom Stella Polare

Trgovačka vaga sa ispisom Stella Polare

vaga sa ispisom Stella Polare

DIGI DPS-5000e

DIGI DPS-5000e

DIGI DPS-5000e

Digitron d.o.o. proizvodi - VAGE

Široka ponuda vaga, suvremenog dizajna. Vage su prvenstveno namijenjene trgovini, ugostiteljstvu, mesnicama, ali se koristiti svugdje gdje zakonsko mjeriteljtvo to nalaže.

U ovoj grupi se nalaze vage sa prikazom mase, vage sa izračunom cijene, vage sa ispisom, samoposlužne kontrolne vage i brojačice.

Sve su vage ovjerene od DZM koje i vrijede dvije godine. Po isteku ovjernog razdoblja vage je potrebno ponovo ovjeriti.

U ovoj grupi proizvoda nudimo i vage bez službene oznake i mjerne posude.

Digitron Buje - VAGE