Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

INDUSTRIJSKE VAGE - Kolne vage

Kolne vage - di SKALA SP

Izvedba modularna

Kapaciteti 15 do 80 t

Dimenzije modula manji 4 × 1,5 m
veći 6 × 1,5 m

Kapacitet 1 modula 11058 kg

Zaštita IP 68

Dimenzije platforme Broj modula; pretvornika

4 × 3 m 2 modula 4 × 1,5 m; 4 mj. pretvornika

6 × 3 m 2 modula 6 × 1,5 m; 4 mj. pretvornika

8 × 3 m 4 modula 4 × 1,5 m; 6 mj. pretvornika

10 × 3 m 2 m. 4×1,5 m + 2 m. 6×1,5 m; 6 mj. pretvornika

12 × 3 m 4 modula 6 × 1,5 m; 6 mj. pretvornika

14 × 3 m 2 m. 6×1,5 m + 2 m. 4×1,5 m; 8 mj. pretvornika

16 × 3 m 4 m. 6×1,5 m + 2 m. 4×1,5 m; 8 mj. pretvornika

18 × 3 m 6 modula 6 × 1,5 m; 8 mj. pretvornika

Kolne vage - SP

 

E-MAIL: prodaja@digitron.hr // TELEFON: 052 702 807 // 052 702 808 // FAX: 052 702 826


Digitron d.o.o. proizvodi - INDUSTRIJSKE VAGE

Vage za različite industrijske aplikacije, platforme, viličari, silosi, mlinovi, dozatori raznih namjena, kranske vage, vage za mesnice, kontrolne vage i brojačice, vage za vaganje stoke, željeznih profila i slično.

Pokazni uređaji i odgovarajući prijemnici tereta ovjereni su od strane DZM i mogu se koristiti u zakonskom mjeriteljstvu u RH i EU.

Digitron Buje - INDUSTRIJSKE VAGE