Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

INDUSTRIJSKE VAGE - Platformske vage

Platformske vage - di SKALA JBJ

Izvedba JBJP obojeni čelik s mjernom pločom od INOXA

Izvedba JBJS komplet INOX

Pokazivač JIK-6CAB ili JIK-6CSB (INOX)

Broj pretvornika 1

Dimenzije 280 × 280 mm
332 × 442 mm
420 × 520 mm

Kapacitet / podjeljak* 30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g
300 kg / 100 g

Opcija Dodatna ograda od inox lima za mjernu ploču platforme 420×520 mm

* Na zahtjev možemo isporučiti jednopodručne vage povećane preciznosti do 6000 podjeljaka i kapaciteta po izboru.

Upute za uporabu

Prospekt

 

E-MAIL: prodaja@digitron.hr // TELEFON: 052 702 807 // 052 702 808 // FAX: 052 702 826


Platformske vage - di SKALA M

Izvedba komplet INOX

Pokazivač JIK-6CSB (ABS opcija JIK-6CAB)

Broj pretvornika 1

Oznaka/dimenzije M 30 / 30x30 cm
M 40 / 40x40 cm
M 4050 / 40×50 cm

Kapacitet / podjeljak* 15 kg / 5 g
30 kg / 10 g
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g

* Na zahtjev možemo isporučiti jednopodručne vage povećane preciznosti do 6000 podjeljaka i kapaciteta po izboru.

Upute za uporabu

 

E-MAIL: prodaja@digitron.hr // TELEFON: 052 702 807 // 052 702 808 // FAX: 052 702 826


Platformske vage - di SKALA JPF

Izvedba obojeni čelik s mj. pločom od INOXA

Pokazivač JIK-6CAB (INOX opcija JIK-6CSB)

Broj pretvornika 1

Dimenzije 60 x 60 cm 80 x 80 cm

Kapacitet / podjeljak* 60 kg / 20 g 150 kg / 50 g 300 kg / 100 g 150 kg / 50 g 300 kg / 100 g 600 kg / 200 g

* Na zahtjev možemo isporučiti jednopodručne vage povećane preciznosti do 6000 podjeljaka i kapaciteta po izboru.

Upute za uporabu

Prospekt

 

E-MAIL: prodaja@digitron.hr // TELEFON: 052 702 807 // 052 702 808 // FAX: 052 702 826


Platformske vage - di SKALA MA-40

Robustna izvedba obojeni čelik s mj. pločom od inoxa AISI 304

Pokazivač u ručki, crveni LED visine 15 mm

Broj pretvornika 1

Dimenzije mjerna površina 40×40 cm
visina min. 115 mm, maks. 130 mm

Kapacitet / podjeljak 15 kg / 10 g; 30 kg / 10 g
60 kg / 20 g ; 150 kg / 50 g

Napajanje ugrađeni akumulator 12V, 7Ah za 9 sati rada, priključak za vanjski izvor napona 12V= (12W), adapter napajanja za 220 V~

Masa vage 20 kg

Ostalo tipka za tariranje (100% kap)
podesive noge, libela
radna temp. -10 do 40 °C

Opcije - pokazivač na stupu 53 cm (MA-40 C)
- pokazivač vezan kabelom (MA-40 IS)
- RS-232 komunikacija

Prospekt

 

E-MAIL: prodaja@digitron.hr // TELEFON: 052 702 807 // 052 702 808 // FAX: 052 702 826


Digitron d.o.o. proizvodi - INDUSTRIJSKE VAGE

Vage za različite industrijske aplikacije, platforme, viličari, silosi, mlinovi, dozatori raznih namjena, kranske vage, vage za mesnice, kontrolne vage i brojačice, vage za vaganje stoke, željeznih profila i slično.

Pokazni uređaji i odgovarajući prijemnici tereta ovjereni su od strane DZM i mogu se koristiti u zakonskom mjeriteljstvu u RH i EU.

Digitron Buje - INDUSTRIJSKE VAGE