Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

Indikatori - pokazni uređaji

Pokazivač Si10

Pokazivač Si10

Pokazivač Si10

Pokazivač Si30

Pokazivač Si30

Pokazivač Si30

Pokazivač Si10S

Pokazivač Si10S

Pokazivač Si10S

Pokazivač Si30S

Pokazivač Si30S

Pokazivač Si30S

Pokazivač Si10SP

Pokazivač Si10SP

Pokazivač Si10SP

Pokazivač Si30SP

Pokazivač Si30SP

Pokazivač Si30SP

Indikatori - pokazni uređaji JIK 6 CAB

JIK 6 CAB

JIK 6 CAB

Indikatori - pokazni uređaji JIK 6 CSB

JIK 6 CSB

JIK 6 CSB

Indikatori - pokazni uređaji CK-NT-T16s

CK-NT-T16s

CK-NT-T16s

Indikatori - pokazni uređaji DT2

DT2

DT2

Indikatori - pokazni uređaji LD-4010

LD-4010

LD-4010

Indikatori - pokazni uređaji FLY/1

FLY/1

FLY/1

Indikatori - pokazni uređaji FLY

FLY

FLY

Indikatori - pokazni uređaji ISCALE standard

ISCALE standard

ISCALE standard

Indikatori - pokazni uređaji ISCALE professional

ISCALE professional

ISCALE professional

DIGI DPS-5000e

DIGI DPS-5000e

DIGI DPS-5000e

Indikatori - pokazni uređaji TWISTER 2000

TWISTER 2000

TWISTER 2000

Indikatori - pokazni uređaji LP 2500

LP 2500

LP 2500

Indikatori - pokazni uređaji LP 3000

LP 3000

LP 3000

Digitron d.o.o. proizvodi - VAGE

Široka ponuda vaga, suvremenog dizajna. Vage su prvenstveno namijenjene trgovini, ugostiteljstvu, mesnicama, ali se koristiti svugdje gdje zakonsko mjeriteljtvo to nalaže.

U ovoj grupi se nalaze vage sa prikazom mase, vage sa izračunom cijene, vage sa ispisom, samoposlužne kontrolne vage i brojačice.

Sve su vage ovjerene od DZM koje i vrijede dvije godine. Po isteku ovjernog razdoblja vage je potrebno ponovo ovjeriti.

U ovoj grupi proizvoda nudimo i vage bez službene oznake i mjerne posude.

Digitron Buje - VAGE