Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

TRGOVAČKE VAGE SA IZRAČUNOM CIJENE

Trgovačke vage sa izračunom SERIJA S200

Trgovačke vage sa izračunom SERIJA S200

vaga SERIJA S200

Trgovačke vage sa izračunom SERIJA S300M

Trgovačke vage sa izračunom SERIJA S300M

vaga SERIJA S300M

Trgovačke vage sa izračunom SERIJA S300F

Trgovačke vage sa izračunom SERIJA S300F

vaga SERIJA S300F

Trgovačke vage sa izračunom cijene PS1

Trgovačke vage sa izračunom cijene PS1

vage PS1

Trgovačke vage sa izračunom cijene JPL

Trgovačke vage sa izračunom cijene JPL

vage JPL

Trgovačke vage sa izračunom cijene SUN ECO MINI

Trgovačke vage sa izračunom cijene SUN ECO MINI

vage SUN ECO MINI

Trgovačke vage sa izračunom cijene SUN ECO VOLO

Trgovačke vage sa izračunom cijene SUN ECO VOLO

vaga SUN ECO VOLO

Trgovačke vage sa izračunom cijene G310

Trgovačke vage sa izračunom cijene G310

vage G310

Trgovačke vage sa izračunom cijene JPA

Trgovačke vage sa izračunom cijene JPA

vage JPA

Trgovačke vage sa izračunom cijene JPG

Trgovačke vage sa izračunom cijene JPG

vage JPG

Trgovačke vage sa izračunom cijene DI SKALA PT

Trgovačke vage sa izračunom cijene DI SKALA PT

vage DI SKALA PT

Digitron d.o.o. proizvodi - VAGE

Široka ponuda vaga, suvremenog dizajna. Vage su prvenstveno namijenjene trgovini, ugostiteljstvu, mesnicama, ali se koristiti svugdje gdje zakonsko mjeriteljtvo to nalaže.

U ovoj grupi se nalaze vage sa prikazom mase, vage sa izračunom cijene, vage sa ispisom, samoposlužne kontrolne vage i brojačice.

Sve su vage ovjerene od DZM koje i vrijede dvije godine. Po isteku ovjernog razdoblja vage je potrebno ponovo ovjeriti.

U ovoj grupi proizvoda nudimo i vage bez službene oznake i mjerne posude.

Digitron Buje - VAGE