Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

Platformske vage

Platformska vaga E

Platformska vaga E

Platformska vaga E

Podna vaga B

Podna vaga B

Podna vaga B

Podna vaga BF

Podna vaga BF

Podna vaga BF

Prolazna podna vaga DF

Prolazna podna vaga DF

Prolazna podna vaga DF

Prolazna podna vaga DL

Prolazna podna vaga DL

Prolazna podna vaga DL

Digitron d.o.o. proizvodi - VAGE

Široka ponuda vaga, suvremenog dizajna. Vage su prvenstveno namijenjene trgovini, ugostiteljstvu, mesnicama, ali se koristiti svugdje gdje zakonsko mjeriteljtvo to nalaže.

U ovoj grupi se nalaze vage sa prikazom mase, vage sa izračunom cijene, vage sa ispisom, samoposlužne kontrolne vage i brojačice.

Sve su vage ovjerene od DZM koje i vrijede dvije godine. Po isteku ovjernog razdoblja vage je potrebno ponovo ovjeriti.

U ovoj grupi proizvoda nudimo i vage bez službene oznake i mjerne posude.

Digitron Buje - VAGE