Digitron Buje

Digitron d.o.o. Buje - 50 godina sa vama!
Poduzeće za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo Ovlašteni servis Državnog zavoda za mjeriteljstvo - Digitron Buje

Prijemnici tereta

PRIJEMNICI TERETA - za mesnu industriju, za vaganje europaleta, za cilindrične terete, za metalne profile; platforme s 1 ili 4 pretvornika... mogu se spajati sa svim našim upravljačko pokaznim uređajima

Platforme s jednim pretvornikom - di SKALA M

Prijemnici tereta - di SKALA M

di SKALA M

Platforme s 4 pretvornika - di SKALA PVS

Prijemnici tereta - di SKALA PVS

di SKALA PVS

Za mesnu industriju - di SKALA GP

Prijemnici tereta - di SKALA GP

di SKALA GP

Platforme s jednim pretvornikom - di SKALA BME

Prijemnici tereta - di SKALA BME

di SKALA BME

Za mesnu industriju - di SKALA BAE

Prijemnici tereta - di SKALA BAE

di SKALA BAE

Za vaganje europaleta - di SKALA TP

Prijemnici tereta - di SKALA TP

di SKALA TP

Vage za cilindrične terete

Vage za cilindrične terete

Za cilindrične terete

Za metalne profile - di SKALA PFE

Za metalne profile - di SKALA PFE

di SKALA PFE

Digitron d.o.o. proizvodi - VAGE

Široka ponuda vaga, suvremenog dizajna. Vage su prvenstveno namijenjene trgovini, ugostiteljstvu, mesnicama, ali se koristiti svugdje gdje zakonsko mjeriteljtvo to nalaže.

U ovoj grupi se nalaze vage sa prikazom mase, vage sa izračunom cijene, vage sa ispisom, samoposlužne kontrolne vage i brojačice.

Sve su vage ovjerene od DZM koje i vrijede dvije godine. Po isteku ovjernog razdoblja vage je potrebno ponovo ovjeriti.

U ovoj grupi proizvoda nudimo i vage bez službene oznake i mjerne posude.

Digitron Buje - VAGE